***

Eisen (1790-1848)

The courtesan Toyooka of the Okamoto House and her kamuro
Signature: Keisai Eisen
Publisher's seal: Senichi
Censor's seal: kiwame
Size: ˘ban

Signatures:

Ca 1825: Eisen's signature ca 1825 "Keisai Eisen ga"