Surimono

SHINSAI (1764?-1820)
Surimono
Signature: Ry˘ry˘kyo (?) Shinsai

HOKKEI (1780-1850)
Surimono
Signature: Hokkei

>